Usługi prawne

Dla klientów biznesowych

ZAKŁADANIE / REJESTRACJA SPÓŁEK

AUDYTY PRAWNE

PRZEKSZTAŁCENIA / ŁĄCZENIA / PODZIAŁY

UMOWY WSPÓLNIKÓW / AKCJONARIUSZY

UMOWY INWESTYCYJNE

PROGRAMY MOTYWACYJNE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

OBSŁUGA KORPORACYJNA

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

LIKWIDACJA SPÓŁEK

Dla klientów indywidualnych

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE – ROZWÓD / SEPARACJA

SPRAWY ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

PODZIAŁ MAJĄTKU

NIERUCHOMOŚCI - ZASIEDZENIE / SŁUŻEBNOŚĆ

SPRAWY SPADKOWE

PRAWO PRACY

SPRAWY KARNE