Skip to content

Usługi detektywistyczne​

Nasza firma detektywistyczna specjalizuje się w pozyskiwaniu materiałów rozwodowych ale dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu świadczymy pełny zakres usług zarówno dla klientów prywatnych oraz biznesowych. Dzięki latom praktyki i współpracy z najlepszymi agencjami w kraju przy rozwiązywaniu głośnych medialnych spraw do perfekcji opanowaliśmy procedury działania i stosowane techniki detektywistyczne. Zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu. Przedstawisz nam swój problem a my zaproponujemy możliwe scenariusze jego rozwiązania.

Usługi detektywistyczne Gdańsk

Usługi detektywistyczne Gdańsk

Posiadamy aktualną licencję detektywistyczną, nasze usługi dostępne są na terenie całego kraju. Współpracujemy z kilkoma dużymi agencjami detektywistycznymi dzięki czemu mamy możliwość realizacji spraw wymagających udziału większej ilości detektywów m.in.: Agencja detektywistycznaBiuro detektywistyczneUsługi detektywistyczneDetektyw GdańskDetektyw Gdynia.

Usługi detektywistyczne dla klientów indywidualnych

Usługi detektywistyczne dla firm, klientów biznesowych

Usługi detektywistyczne dla klientów indywidualnych​​

Zdrady małżeńskie i partnerskie ​

Obserwacja współmałżonka lub partnera oraz zbieranie materiału dowodowego w postaci dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audio-video. Potwierdzenie lub wykluczenie zdrady małżeńskiej lub partnerskiej.

Zbieranie dowodów zdrady

Weryfikacja opieki nad dzieckiem ​

Weryfikacja czy ojciec/matka dziecka w prawidłowy sposób sprawuje pieczę nad dzieckiem w trakcie realizacji kontaktów z dzieckiem w trakcie separacji lub po rozwodzie.

Kontrola rodzicielska dzieci ​

Obserwacja dzieci w celu ustalenia w jakim towarzystwie przebywają oraz w jaki sposób spędzają wolny czas pod nieobecność rodziców. Ustalanie czy dzieci nie zażywają środków psychotropowych oraz substancji odurzających, a także czy nie spożywają alkoholu. Weryfikacja partnerów dzieci pod kątem patologicznych zachowań.

Sprawdzanie opiekunek do dzieci

Przeprowadzanie wywiadów na temat kandydata na opiekunkę pod kątem ich przeszłości zawodowej. Obserwacja opiekunek do dzieci w trakcie sprawowania przez nie opieki w celu sprawdzenia ich rzetelności oraz sposobu sprawowanej opieki. Ustalenie czy opiekunka nie dopuszcza się kradzieży w mieszkaniu/domu zleceniodawców.

Sprawy rodzinne ​

Przeprowadzanie wywiadu o członku rodziny (adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pracy, sprawdzenie rozkładu dnia członka rodziny, utrzymywanie kontaktów). Dokonywanie ustaleń sytuacji majątkowej członka rodziny. Poszukiwanie składników majątkowych członka rodziny.

Poszukiwanie biologicznych rodziców

Pomoc osobom adoptowanym w poszukiwaniu rodziny biologicznej – rodziców lub rodzeństwa.

Poszukiwanie spadkobierców

Ustalanie kręgu spadkobierców w celu przeprowadzenia m.in. postępowań o stwierdzenia nabycia spadku, a także w celu ustalenia kręgu uczestników w postępowaniach o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie,
Ustalanie miejsca pochówku wskazanej osoby.

Zbieranie materiału dowodowego do postępowań sądowych

Gromadzenie materiału dowodowego – w postaci ustalania świadków oraz pozyskiwania dokumentów, niezbędnego do udowodnienia faktów i okoliczności w postępowaniach sądowych.

Poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się

Ustalanie miejsca pobytu osób zaginionych i ukrywających się. Ustalanie przyczyn i okoliczności związanych z zaginięciem i ukrywaniem się osób.

Molestowanie i mobbing w miejscu pracy

Doradztwo oraz konsultacje dotyczące sposobu postępowania w przypadku zaistnienia zjawiska molestowania lub mobbingu w miejscu pracy. Pomoc w gromadzeniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego w celu udowodnienia istnienia molestowania lub mobbingu w miejscu pracy.

Usługi detektywistyczne dla klientów biznesowych

Wyrkywanie podsłuchów, sprawdzanie pomieszczeń firmowych

Sprawdzamy i zabezpieczamy pomieszczenia firmowe przed nieuczciwą konkurencją. Wykrywamy urządzenia podsłuchowe, nagrywające dźwięk i obraz. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym szybkie sprawdzenie pomieszczenia oraz lokalizacje urządzeń nagrywających i przechwytujących. Jeżeli podejrzewasz w swojej firmie działania nieuczciwej konkurencji lub własnych pracowników nie zwlekaj! Działamy szybko i kompleksowo. Dyskretnie sprawdzimy Twoje publiczne miejsca spotkań typu restauracje, urzędy, firmy oraz prywatne mieszkania.

Analiza wiarygodności kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów pod kątem ustalenia legalności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (m. in. analiza akt kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym). Ustalanie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów. Sprawdzanie terminowości realizacji zobowiązań przez kontrahentów, możliwości płatniczych kontrahentów.

Ustalenie jakości oferowanych usług przez kontrahentów

Dokonywanie wywiadu na temat jakości usług realizowanych przez kontrahentów, zbieranie opinii na temat dotychczasowej współpracy z kontrahentami przez podmioty trzecie. Anonimowe sprawdzanie jakości oraz standardów usług oferowanych przez kontrahentów.

Weryfikacja wiarygodności wspólników/partnerów biznesowych

Weryfikacja informacji przekazywanych przez wspólnika/partnera biznesowego. Sprawdzanie rozkładu dnia wspólnika/partnera biznesowego. Ustalanie sytuacji majątkowej wspólnika/partnera biznesowego.

Obsługa wierzytelności

Wysyłanie wezwań do zapłaty. Monitoring i windykacja należności. Prowadzenie negocjacji z dłużnikami w celu ustalenia warunków spłaty wierzytelności. Zawieranie ugód przedsądowych ustalających warunki spłaty wierzytelności.

Weryfikacja pracowników i kandydatów

Przeprowadzanie wywiadów w poprzednich miejscach zatrudnienia dotyczących kandydatów na pracowników. Weryfikacja doświadczenia zawodowego kandydatów na pracowników oraz dokumentów przez nich przedkładanych. Weryfikacja prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Obserwacja pracowników w trakcie wykonywania pracy w celu ustalenia sprawców kradzieży oraz innych nadużyć w zakładzie pracy, a także podejmowanych działań na niekorzyść pracodawcy. Monitoring przemieszczania się przedstawicieli handlowych, którym powierzono samochody służbowe.

Współpraca z firmami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami finansowymi

Weryfikacja autentyczności zdarzeń zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym. Ustalanie sprawców wypadków drogowych,
Ustalanie świadków zdarzeń. Ustalanie rzeczywistych rozmiarów szkód powstałych wskutek zdarzenia oraz rozmiarów przyczynienia przez oszustów ubezpieczeniowych. Wykrywanie oszustów kredytowych. Dokonywanie ustaleń dotyczących zamiaru popełnienia przestępstwa oszustwa kredytowego. Dokonywanie ustaleń dotyczących sytuacji majątkowej oszustów kredytowych.

Współpraca z firmami transportowymi

Monitoring poruszania się samochodów służbowych. Ustalanie czy kierowcy dokonują kradzieży paliwa z samochodów służbowych. Monitorowanie i ochrona przewożonych towarów.

Czyny nieuczciwej konkurencji

Identyfikacja czynów nieuczciwej konkurencji, niedozwolonych zmów lub porozumień handlowych. Dokumentowanie czynów nieuczciwej konkurencji. Ustalanie podmiotów/osób zaangażowanych w czyny nieuczciwej konkurencji.