Skip to content

Rozwód, orzeczenie o winie i alimenty. Kto je może otrzymać?

Przyjęło się, że alimenty zazwyczaj są zasądzane na poczet dzieci ale w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie alimenty może dostać każdy kto wykaże przed sądem słuszność swoich roszczeń. Rozwód o winie może być wnioskowany m.in. na podstawie braku pożycia małżeńskiego, zdrady i przemocy.

Brak pożycia małżeńskiego jako powód orzeczenia o winie

Nieuzasadniona odmowa pożycia małżeńskiego może być przyczyną do orzeczenia winy i zasądzenia alimentów. Dzieje się tak w przypadku gdy jednej ze stron udaje się udowodnić jednostronną winę rozpadu małżeństwa. Aby tak się stało wnoszący musi udowodnić, że druga strona jest odpowiedzialna za zerwanie pożycia małżeńskiego i nie jest w stanie tego pożycia przywrócić.

Należy jednak pamiętać, że sądy różnie interpretują pojęci winy i zazwyczaj koncentrują się na tym, czy jedna ze stron popełniła jakiś czyn, który to pożycie małżeńskie zerwał. Może bowiem się okazać, że za brak bliskości partnera może odpowiadać zdrada, przemoc psychiczna lub fizyczna. Zawsze przed wniesieniem sprawy rozwodowej należy się skonsultować z radcą prawnym lub prywatnym detektywem specjalizującym się w rozwodach, ponieważ każda decyzja sądu jest indywidualna i uzależniona od okoliczności sprawy. Osoba kompetentna będzie w stanie przynajmniej w skali procentowej określić szanse na powodzenie starań o rozwód z orzeczeniem o winie.

Kiedy sąd wyda orzeczenie o widnie i przyzna alimenty na partnera

Czy choroba może być przyczyną do zasądzenia alimentów podczas sprawy rozwodowej?

Tak. Zarówno na poczet żony jak i męża. W wielu sytuacjach gdy partner jest niezdolny do samodzielnego utrzymania się z powodu choroby lub niepełnosprawności może podczas rozwodu starać się o alimenty. W takich sytuacjach sąd rozpatrzy argumenty obu stron i zadecyduje czy przyznać osobie chorej alimenty, aby pomóc jej w pokryciu kosztów leczenia i utrzymania.

Należy pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Osoba wnioskująca o alimenty musi przedstawić sądowi odpowiednie dowody na poparcie wniosku. Należy się wcześniej do tego przygotować i zgromadzić odpowiednią dokumentację m.in. zaświadczenia lekarskie potwierdzające stan zdrowia i stopień niezdolności do pracy, dokumenty potwierdzające wysokość kosztów leczenia, rachunki wykazujące miesięczne koszty utrzymania się.

Co ważne osoba wnioskująca musi udowodnić przed sądem, że nie jest w stanie się utrzymać i, że potrzebuje wsparcia finansowego drugiej strony. Jeżeli potrzebujesz w tym pomocy napisz do nas. Nasza agencja prawno-detektywistyczna pomoże Ci zebrać wszystkie niezbędne dokumenty, będzie reprezentować Ciebie w sądzie i przygotuje Ciebie do sprawy sądowej.

Jakie jeszcze mogą być powody przyznania alimentów podczas rozwodu?

Nasza kancelaria prawno-detektywistyczna specjalizuje się w zbieraniu materiałów do sądu. Podczas kilkunastu lat aktywnej działalności spotkaliśmy się z wieloma sprawami, które kończyły się orzeczeniem alimentów dla byłego partnera.

Nie zawsze są to sprawy oczywiste. Dopiero zagłębienie się w szczegóły pozwala zrozumieć mechanizm działania i orzekania sądów w sprawach z orzeczeniem o winie i przyznawaniem alimentów. Zdrada jest jednym z pierwszych powodów jakie przychodzą do głowy natomiast brak pożycia małżeńskiego nie jest już tak oczywisty. Ból głowy partnerki czy brak chęci na zbliżenie może być powodem do zarządzenia alimentów na rzecz męża. Podobnie jest w przypadku choroby np. gdy jeden z partnerów przeszedł wylew i nie jest w stanie się sam utrzymać. Żona może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz męża gdy ten jest w podeszłym wieku i nie ma możliwości znalezienia pracy.

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie to skomplikowane procesy wymagające odpowiedniego przygotowania. Im lepiej jest się do niego przygotowanym tym szybsze będzie zakończenie sprawy. Brak odpowiedniego przygotowania i wsparcia ze strony doświadczonej kancelarii może skutkować niepowodzeniem i procesem trwającym nawet kilka lat.

Nasze usługi:
Sprawy rozwodowe Gdańsk
Radca prawny detektyw Gdańsk
Usługi detektywistyczne Gdańsk
Usługi prawne Gdańsk

< Powrót do bloga